Algemene condities

 

A. ALGEMENE EN KONTRAKTUELE CONDITIES VOOR GROEPEN

 I. De bezoeken

- De rondleiding kan worden bezocht door iedereen die minimaal 1 meter groot is. Vooraf reserveren is noodzakelijk voor alle groepen vanaf 15 personen. Het tijdstip van aanvang van de werkzaamheden wordt in overleg met de verantwoordelijke bepaald en door de groep gerespecteerd. Het groepstarief geldt vanaf een effectief aantal van 15 betalende bezoekers.

- De rondleiding kan worden bezocht door iedereen die minimaal 1 meter groot is. Er zijn speciale regelingen voor personen met beperkte mobiliteit (zie punt D).

- Geleidehonden zijn toegestaan met uitzondering van het mijnbezoek.

II. De reservatie

- De klant stelt zich akkoord met de bestaande contractuele voorwaarden voor de reservatie van onze attracties, gereserveerd door één van onze diensten.

- De klant kan iedere reservatie annuleren, voor zover deze annulering schriftelijk gedaan wordt aan Blegny-Mine vzw, minstens 10 dagen voor de geplande datum. Bij het ontbreken van enige annulering zal de klant ons de overeengekomen prijs verschuldigd zijn. Indien een groep zich aanmeldt met minder personen dan voorzien, zal de prijs van het aantal personen van de reservatie geëist worden, behalve indien Blegny-Mine vzw 48 uur op voorhand van de wijziging verwittigd werd. Na deze periode mag het aantal gefactureerde bezoeken niet minder zijn dan 90% van de reservering, zonder onder het minimum te komen om als groep te worden beschouwd.

III. De uitvoering van het kontrakt

- Blegny-Mine vzw zal alles in het werk stellen om de klant de gevraagde prestatie te bezorgen. Blegny-Mine vzw kan evenwel niet verantwoordelijk gesteld worden, indien de uitvoering van het contract verstoord werd door overmacht, door een derde, door de klant zelf of door iemand van zijn groep.

- Een defect aan een toestel kan alleen tot een prijsvermindering leiden, indien de vertraging minstens één uur duurde. Zelfs indien langer dan een uur duurt, kan een eventuele prijsvermindering overwogen worden voor zover de dagindeling van de klant ernstig verstoord werd. Wanneer er meerdere activiteiten voorzien zijn en het mogelijk is het gereserveerde programma te verwezenlijken, zal er geen enkele vergoeding aan de klant verschuldigd zijn.

IV. De betaling

- Alle facturen worden contant betaald, behalve indien er anders werd overeengekomen en dit vermeldt staat op de reservatiebordereel. De betaling wordt gedaan door een persoon die verantwoordelijk is voor de hele groep, contant, via Bancontact - Mistercash, Maestro, Visa of Mastercard (behalve speciale overeenkomst vermeld op de bon). Indien een factuur wordt opgesteld zal deze binnen de 30 dagen einde van de maand aan ons bureau betaald worden, of op één van onze bankrekeningnummers overgemaakt. Elke factuur, die niet betaald is op de vervaldatum, zal vermeerderd worden met een forfaitaire en onvermijdbare vergoeding gelijk aan 18% van het verschuldigde bedrag en met een minimum van 25 €. Bovendien zal zij van rechtswege vermeerderd worden met de intresten te rekenen aan de rentevoet van 5% vanaf de dag van zijn opeisbaarheid tot de integrale betaling, de begonnen maand inbegrepen. Geen enkele ingebrekestelling zal nodig zijn om de intrest te doen lopen.

V. De Klachten

- Elke klacht zal onmiddellijk in ons onthaaldienst moeten worden ingediend. Indien dit onmogelijk zou zijn, moeten de klachten per aangetekende brief, binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur gemeld worden.

VI. De rechtsbevoegdheid

- De verschillende rechtbanken van Luik zijn alleen en uitsluitend bevoegd om elk geschil in dewelke Blegny-Mine vzw zou verwikkeld zijn, te betwisten, zowel als eiser als verweerder. Indien het rechtsgeschil aan een kantonnaal bevoegdheid onderworpen is, zal het 1ste Kanton van Luik beslissen.

B. GRATIS TOEGANG

- GROEPSREIS : de verantwoordelijke van de groep is gratis; voor kinderen onder 6 jaar wordt gratis toegang verleend enkel indien ze begeleid zijn door leden van hun familie.

- DE CHAUFFEURS genieten van gratis toegang en een maaltijd (dagschotel of maaltijd identiek aan die besteld door de groep).

-  SCHOLEN : De leerkrachten krijgen een gratis entreekaart met een max. van 1/20 betalende leerlingen. De aanvullende leraren betalen het tarief van de leerlingen.

C. ALGEMENE VOORWAARDEN "RESTAURATIE"

- Buiten speciale manifestaties, staat onze polyvalente zaal (330 zitplaatsen) ter beschikking van de scholen voor de picknick. Profiteer van voordelige tarieven door uw drankje of picknick voor uw aankomst te reserveren (te betalen tegelijk met de bezoeken).

- 1 blikje soft 20 cl (in een herbruikbare beker) : 1,30 € - Pepsi, Pepsi Max, Fanta, Sprite, ambachtelijk appelsap, mineraal water, bruisend water
- 1 blikje 33 cl : 2,60 € – Coca, Coca-light, Fanta, Sprite, Ice-Tea
- 1 portie frieten met saus : 3,20 €
- 1 portie frieten met saus met fricandelle : 4,90 €

-  De menu’s zijn enkel geldig op aanvraag minstens een week op voorhand en voor een minimum van 15 personen. Een reservatieformulier wordt vastgelegd voor elke aanvraag en zal dienen als reserveringsbewijs. Om u een snelle bediening te verzorgen, vragen we u om uw keuze te beperken tot één menu voor de hele groep. Het aantal gereserveerde menu’s mag tot 48 uur vóór de voorziene datum gewijzigd worden. Na deze periode mag het aantal gefactureerde bezoeken niet minder zijn dan 90% van de reservering, zonder onder het minimum te komen om als groep te worden beschouwd. Al onze prijzen zijn dienst en BTW inbegrepen.

D. TOEGANG VOOR MINDER-VALIDEN

-  Het bezoek is ook toegankelijk voor rolstoel(en) maar alleen op voorafgaande aanvraag en met aanpassing van de omloop.

- Naast de brasserie is er een aangepast toilet voor minder-validen. 

-- Blinde- en begeleidingshonden zijn toegelaten behalve voor de mijn (bijzonder kader).