Algemene condities

ALGEMENE EN KONTRAKTUELE CONDITIES

«De reservatie»

1. De klant stelt zich akkoord met de bestaande contractuele voorwaarden voor de reservatie voor onze attracties, gereserveerd door één van onze diensten.

2. De klant kan iedere reservatie annuleren, voor zover deze annulering schriftelijk gedaan wordt en tot het Blegny-Mine vzw, minstens 10 dagen voor de geplande datum komt. Bij het ontbreken van enige annulering zal de klant ons de overeengekomen prijs verschuldigd zijn. Indien een groep zich aanmeldt met minder personen dan voorzien, zal de prijs van het aantal personen van de reservatie geëist worden, behalve indien Blegny-Mine vzw 24 uur op voorhand van de wijziging verwittigd werd.

3. Voor alle programma’s met een boottocht op de Maas :
- kan een reservering voor groepen van  minder dan 40 personen enkel aanvaard worden, indien er reeds andere groepen gereserveerd hebben voor de gekozen datum. Als u de enige groep bent die een reservatie voor een boottocht gemaakt heeft en als het aantal deelnemers minder dan 40 is, zullen wij u voor 40 personen factureren.
- het aantal gereserveerde menu’s (op de boot) mag tot 48 uur voor de voorziene datum gewijzigd worden. Indien deze termijn overschreden wordt, zal 100 % van de gereserveerde menu’s in rekening gebracht worden.

"De uitvoering van het kontrakt"

4. Blegny-Mine vzw zal alles in het werk stellen om de klant de gevraagde prestatie te bezorgen. Blegny-Mine vzw kan evenwel niet verantwoordelijk gesteld worden, indien de uitvoering van het contract verstoord werd door overmacht, door een derde, door de klant zelf of door iemand van zijn groep.

5. Een defect aan een toestel kan alleen tot een prijsvermindering leiden, indien de vertraging minstens één uur duurde. Zelfs indien langer dan een uur duurt, kan een eventuele prijsvermindering overwogen worden voor zover de dagindeling van de klant ernstig verstoord werd. Wanneer er meerdere activiteiten voorzien zijn en het mogelijk is het gereserveerde programma te verwezenlijken, zal er geen enkele vergoeding aan de klant verschuldigd zijn.

"De betaling"

6. Alle facturen worden contant betaald, behalve indien er anders werd overeengekomen en dit vermeldt staat op de reservatieborderel. Indien een factuur wordt opgesteld zal deze binnen de 30 dagen einde van de maand aan ons bureau betaald worden, of één van onze bankrekeningnummers overgemaakt. Elke factuur, die niet betaald is op de vervaldatum, zal vermeerderd worden met een forfaitaire en onverminderbare vergoeding gelijk aan 18% van het verschuldigde bedrag en met een minimum van 25 €. Bovendien zal zij van rechtswege vermeerderd worden met de intresten te rekenen aan de rentevoet van 15% vanaf de dag van zijn opeisbaarheid tot de integrale betaling, de begonnen maand inbegrepen. Geen enkele ingebrekestelling zal nodig zijn om de intrest te doen lopen.

"De Klachten"

7. Elke klacht zal onmiddelijk in ons bureau gemeld moeten worden. Indien dit onmogelijk zou zijn, moeten de klachten per aangetekende brief, binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur gemeld worden.

"De rechtsbevoegheid"

8. De verschillende rechtbanken van Luik zijn alleen en uitsluitend bevoegd om elk geschil in dewelke Blegny-Mine vzw zou verwikkeld zijn, te beslissen, zowel als eiser als verweerder. Indien het rechtsgeschil aan een kantonal bevoegdheid onderworpen is, zal het 1ste Kanton van Luik.

ALGEMENE VOORWAARDEN "RESTAURATIE"

«Restauratie»

1. Buiten speciale manifestaties, staat onze polyvalente zaal (330 zitplaatsen) ter beschikking van de scholen voor de picknick mits de aankoop van 1 consumatie per leerling (soft 20cl of regionaal vruchten sap) aan de prijs van 1 euro of eventueel :
- 1 blikje soft 33 cl : 1,80 €:
- 1 portie frieten (met saus) : 2,50 €
- 1 portie frieten met fricandelle (met saus) : 4,00 €

2. De menu’s zijn enkel geldig op aanvraag minstens een week op voorhand en voor een minimum van 15 personen. Een reservatieformulier wordt vastgelegd voor elke aanvraag en zal dienen als reserveringsbewijs.
3. Om u een snelle bediening te verzorgen, vragen we u om uw keuze te beperken tot één menu voor de hele groep.
4. Het aantal gereserveerde menu’s mag tot 48 uur vóór de voorziene datum gewijzigd worden. Indien deze termijn overschreden wordt, zal min. 90% van de gereserveerde menu’s in rekening gebracht worden en 100 % voor de menu’s op de boot.
5. Al onze prijzen zijn dienst en BTW inbegrepen.
6. De verantwoordelijke van de groep krijgt een gratis maaltijd evenals de buschauffeur (behalve voor de programma «Smullen ondergronds» en de "Aperitief Mijnen".

GRATIS TOEGANG

GROEPSREIS : de verantwoordelijke van de groep is gratis; voor kinderen onder 6 jaar wordt gratis toegang verleend enkel indien ze als begeleid zijn door leden van hun familie.
DE CHAUFFEURS krijgen gratis toegang en een maaltijd.
SCHOLEN : De leerkrachten krijgen een gratis entreekaart met een max. van 1/20 betalende leerlingen. De aanvullende leraren betalen het tarief van de leerlingen.

TOEGANG VOOR MINDER-VALIDEN 

Blegny-Mijn
- Het bezoek is ook toegankelijk voor rolstoel(en) maar alleen op voorafgaande aanvraag en met aanpassing van de omloop.
- Naast de brasserie is er een aangepast toilet voor minder-validen.
- Blinde- en begeleidingshonden zijn toegelaten behalve voor de mijn (bijzonder kader). 

Boot «Le Pays de Liège»
- boot gedeeltelijk toegankelijk voor rolstoel(en) (boven dek).
- Mogelijkheden van in- en uitscheping met hulp aan de Passerelle, te Coronmeuse of te Visé. Het aantal rolstoelen moet aangegeven worden bij de reservatie.