Het Luiks centrum voor archieven en documentatie van de Mijnbouwindustrie

Het Luiks centrum voor archieven en documentatie van de mijnbouwindustrie (« Centre Liégeois d’Archives et de Documentation de l’Industrie Charbonnière, CLADIC ») verzamelt, en stelt gratis ter beschikking voor historici, wetenschappers, leerkrachten of enthousiaste amateurs meer dan 100.000 documenten van allerlei soorten over de mijnindustrie in het algemeen en in het bijzonder over de steenkoolmijnen in de Luikse regio.

 

De documenten die ter plaatse, en via internet geraadpleegd kunnen worden bestaan uit talrijke naslagwerken, monografieën, posters, foto’s, archieven (namelijk de documenten van het fonds van professor Stassen), en ook meer dan 50.000 mijnwerkersboekjes waarin de beroepsloopbaan van de mijnwerkers tijdens de tweede helft van de 19de eeuw en de hele 20ste eeuw te vinden zijn.

Het is mogelijk fotocopiën ter plaatse te maken, en in redelijke mate, scans van de gewenste documenten per mail te ontvangen. Leerlingen kunnen een speciale begeleiding krijgen om een boek te leren ontdekken en te klasseren, en om onderzoeken op het internet via sleutelwoorden te doen (zie pedagogische activiteiten).

Openingsuren :

Op afspraak van maanda tot vrijdag van 9 uur tot 17 uur en op zaterdag ochtend van  9 uur en 12 uur.

De inschrijving is gratis.

Waar ? :

50 meter van de hoofdingang van Blegny-Mine.
Rue Lambert Marlet, 17
4670 BLEGNY
Tel. : +32 ()04/237 98 18
cladic@blegnymine.be