Samenstelling van de VZW

Blegny-mijn vzw - samenstelling

De nieuwe samenstelling van vzw instanties van juni 2014 is devolgende :

Het dagelijks bestuur bestaat uit zeven leden, d.w.z. : 

Functie   Vertegenwoordigers
Voorzitter Meneer Marc BOLLAND                 Toeristische Federatie Provincie Luik
1ste Vice-Voorzitter Meneer Jérôme COCHART Minister van de Waalse Regering met toerismebevoegdheden
2de Vice-Voorzitter Meneer Pascal VALETTE vzw Comté de Dalhem
Secretaris Meneer Ghislain JANSSEN Minister van de Waalse Regering met toerismebevoegdheden
Peningmeester Menneer René GOREUX Gemeente vanBlegny
Leden Mevrouw Deborah COLOMBINI Provincie Luik
  Meneer Jérome AUSSEMS Toeristische Federatie Provincie Luik
  Meneer Ferdi GRIGOLETTO Minister van de Waalse Regering
  Meneer Michel GUYOT Algemeen Commissaris voor Toerism (of zijn afgevaardigde)
  Meneer Claude KLENKENBERG Kamerlid  met toerismebevoegdheden

Zeventien leden vormen de raad van bestuur, d.w.z. zeven leden van het dagelijks bestuur, en : 

Beheerders      Madame Daniela CREMA-WAGMANS Gemeente van Dalhem
  Maevrouw Eugénie IGLESIAS Minister van de Waalse Regerinf met toerisme bevoegdheden
  Mevrouw Murielle FRENAY Provincie Luik
  Meneer Pierre D'ODÉMONT Confrérie des Maîsses Houyeûs
  Mevrouw Chantal NEVEN-JACOB Provincie Luik
  Meneer Jean-Claude MEURENS Provincie Luik
  Meneer Santé PALMIERI Confrérie des Maîsses Houyeûs

Zestien leden vormen de algemene vergadering, d.w.z. vijftien leden van de Raad van Bestuur, en :

Lid