Samenstelling van de VZW

Blegny-mijn vzw - samenstelling

De nieuwe samenstelling van vzw instanties van juni 2014 is devolgende :

Het dagelijks bestuur bestaat uit zeven leden, d.w.z. : 

Functie   Vertegenwoordigers
Voorzitter Meneer Abel DESMIT                   Fédération du Tourisme de la Province de Liège
1ste Vice-Voorzitter Meneer Jean BASTIN Minister van de Waalse Regering met toerismebevoegdheden
2de Vice-Voorzitter Meneer Gustave LIÉGEOIS Asbl Comté de Dalhem
Secretaresse - Peningmeester Mevrouw Jacqueline DEPIERREUX Fédération du Tourisme de la Province de Liège
Leden Mevrouw Myriam ABAD-PERICK Provincie Luik
  Mevrouw Ingrid FICHER Gemeente van Blegny
  Monsieur Michel JEHAES Waalse Regering

Vijftien leden vormen de raad van bestuur, d.w.z. zeven leden van het dagelijks bestuur, en : 

Beheerders      Mevrouw Marie-Catherine JANSSENS Gemeente van Dalhem
  Maevrouw Pascale LAFFINEUR Minister van de Waalse Regerinf met toerisme bevoegdheden
  Mevrouw Denise LAURENT Provincie Luik
  Meneer Pierre D'ODÉMONT Confrérie des Maîsses Houyeûs
  Meneer Serge ERNST Waalse Regering
  Meneer Jean-Claude MEURENS Provincie Luik
  Meneer Santé PALMIERI Confrérie des Maîsses Houyeûs
  Meneer Francis ROMAIN Asbl Comté de Dalhem

Zestien leden vormen de algemene vergadering, d.w.z. vijftien leden van de Raad van Bestuur, en :

Lid                  Meneer Christian PÉTRY               Fédération du Tourisme de la Province de Liège

 

                             Meneer Jean-Pierre LAMBOT         Algemeen Commissaris voor Toerism (of zijn afgevaardigde)
  Meneer Paul-Emile MOTTARD Kamerlid met toerismebevoegdheden
  Meneer Marc BOLLAND Burgmeester van BLEGNY