Het mijnmuseum

«8 eeuwen steenkoolontginning»

De ontginning in het Luikse bekken in Belgïe is begonnen in de 12de eeuw. Door het bovenhalen van de laatste kolenwagen uit de mijn van zolder in 1992 werd het blad over de steenkoolontginning in Belgë omgedraaid.

Visite du musée de la mine
Bezoek van het mijnmuseum. Een van de oudste mijnbouwen in Belgë (1849) © Blegny-Mine

Het mijnmuseum nodigt u uit deze episode door te lopen. U ontdekt er ook welke mate de steenkoolgeschiedenis vandaag nog invloed heeft op ons dagelijks leven. Een unieke ervaring !

Het bezoek is vrij en wordt u voorgesteld op panelen in 2 talen : Frans en Nederlands (schriftelijke uitleg in het Engels en in het Duits). Indien u de mijn niet bezoekt, ontdekt u ter inleiding een videovoorstelling "Een steen die brandt". 

Een rondleideing met een gids is mogelijk, dit dient men te reserveren. Toeslag gids (max. 25 pers.) : 50 €.

Het Museum werd geintroduceerd, in samenwerking met het centrum voor geschiedenis van wetenschap en technologie van de Universiteit van Luik. Haar rijke collecties komen uit het huis van metallurgie en Industrie Luik (voormalig museum van ijzer en steenkool), de ISSeP (voormalig INIEX), het Museum van het Waalse Leven, van de Universiteit van Luik, van Blegny-mijn, de broederschap van Maisses Houyeûs, de Kempense steenkoolmijnen en verschillende particuliere donaties.

Visite du musée de la mine
Bezoek aan het mijnmuseum © Blegny-Mine